موسیقی اصیل http://asilmusic.mihanblog.com 2020-04-04T01:45:06+01:00 text/html 2013-06-24T20:31:27+01:00 asilmusic.mihanblog.com s j شهناز هم رفت..... http://asilmusic.mihanblog.com/post/214 <font style="font:tahoma;"><font style="font-size: 8pt;font-family: Tahoma"><font style="font-size: 8pt"><p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: arial black,avant garde;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></span></span><img src="http://www.google.com/url?sa=i&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;docid=P1o2zef1QqStxM&amp;tbnid=Dl-8lLNnZGVkyM:&amp;ved=&amp;url=http%3A%2F%2Fbayateraje.persianblog.ir%2F&amp;ei=KLXIUd2ENYnZswbtgYG4Bg&amp;psig=AFQjCNESXL17DMUDkeyhK1sEhSmxRyXFLQ&amp;ust=1372194472915796" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.google.com/url?sa=i&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;docid=P1o2zef1QqStxM&amp;tbnid=Dl-8lLNnZGVkyM:&amp;ved=&amp;url=http%3A%2F%2Fjahannews.com%2Fvdchxxniv23nwxd.tft2.html&amp;ei=KLXIUd2ENYnZswbtgYG4Bg&amp;psig=AFQjCNESXL17DMUDkeyhK1sEhSmxRyXFLQ&amp;ust=1372194472915796" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.google.com/url?sa=i&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;docid=P1o2zef1QqStxM&amp;tbnid=Dl-8lLNnZGVkyM:&amp;ved=&amp;url=http%3A%2F%2Fjahannews.com%2Fvdchxxniv23nwxd.tft2.html&amp;ei=KLXIUd2ENYnZswbtgYG4Bg&amp;psig=AFQjCNESXL17DMUDkeyhK1sEhSmxRyXFLQ&amp;ust=1372194472915796" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: arial black,avant garde;"><span style="color: #000000;"><b> </b></span></span></span></p><p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: arial black,avant garde;"><span style="color: #000000;"><b><br></b></span></span></span></p><p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: arial black,avant garde;"><span style="color: #000000;"><b> &nbsp; &nbsp; این کوزه گر دهر چنین جام &nbsp;لطیف &nbsp; <br></b></span></span></span></p><p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: arial black,avant garde;"><span style="color: #000000;"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</b></span></span></span><b><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: arial black,avant garde;"><span style="color: #000000;"> میسازد و باز&nbsp; بر&nbsp; زمین&nbsp;میزندش</span></span></span></b></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;">ب</span></span></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;">عد از چند روز از از دست دادن استاد </span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;">هنوز باورم نمیشه شهناز شهنواز، سلطان تار از بین مردم ایران و خصوصا هنر دوستان رفته</span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;">.</span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;">ولی میدونم نام و یاد استاد هنوز زندست و زنده خواهد ماند.</span></span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">به همین خاطر&nbsp; یکی از کارای بسیار عالی استاد(همون ابوعطای معروف) رو برای هنر دوستان قرار میدم.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (روانش شاد)<br><br><br>برای دانلود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></font></font></font><a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=f1f18fd441559fab66339352059eb6ed" target="" title="">&nbsp;<font size="3"> اینجا&nbsp;&nbsp;</font><font style="font:tahoma;"><font style="font-size: 8pt;font-family: Tahoma"><font style="font-size: 8pt"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;</font></font></font></font></a><font style="font:tahoma;"><font style="font-size: 8pt;font-family: Tahoma"><font style="font-size: 8pt"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; کلیک کنید. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </font></font></font></font><br><br> text/html 2013-02-20T17:40:11+01:00 asilmusic.mihanblog.com s j دانلود آلبوم رندان مست استاد محمد رضا شجریان http://asilmusic.mihanblog.com/post/213 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; این آلبوم شامل</font> ۹قطعه ی زیر است&nbsp; و توسط استاد<font size="2">ان</font> محمدرضا شجریان، مجید درخشانی و <span class="mw-redirect">گروه شهناز</span> اجرا شده‌است.<br><font size="2"><br></font></font><ol><li><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">قطعهٔ «دیدار» / آهنگساز: مجید درخشانی / <br></font></li><li><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">زنگ شتر / برگرفته از ردیف <span class="mw-redirect">میرزا عبدالله</span> / <br></font></li><li><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">ساز و آواز / شعر: غزل حافظ / <br></font></li><li><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">تصنیف «چشم یاری» / شعر: غزل حافظ / آهنگساز: محمدرضا شجریان / تنظیم: مجید درخشانی / <br></font></li><li><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">ادامهٔ ساز و آواز / شعر: غزل حافظ /</font></li><li><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">تصنیف «باد صبا» / شعر: <span class="mw-redirect">ملک‌الشعرای بهار</span> / آهنگساز: حسام‌السلطنه مراد / تنظیم: مجید درخشانی – آواز شوشتری / شعر: غزل سعدی/ <br></font></li><li><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">چهارمضراب بیداد / آهنگساز: مجید درخشانی/</font></li><li><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">ساز و آواز / شعر: غزل سعدی /<br></font></li><li><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">تصنیف «رندان مست» / شعر: غزل <span class="mw-redirect">مولانا</span> / آهنگساز: مجید درخشانی /<br></font><br></li></ol><p><br></p><p><br></p><p>&nbsp;<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برای دانلود آلبوم از سایت تبیان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></font><font size="3"><a href="http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=31916&amp;categoryID=5401" target="" title=""> اینجا&nbsp;&nbsp;</a></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font> &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کلیک کنید.</font><br></p><br> text/html 2012-11-21T19:20:25+01:00 asilmusic.mihanblog.com s j زادروز زنده یاد ایرج بسطامی http://asilmusic.mihanblog.com/post/211 <ul><li><img src="https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/311209_521710444508621_1040127136_n.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="373" hspace="0" vspace="0" width="419"></li></ul><br><br><h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="userContent">اول آذر، زادروز «ایرج بسطامی» شاد باد</span></span></font></h5><br> text/html 2012-09-29T16:09:25+01:00 asilmusic.mihanblog.com s j دانلود آلبوم سیمرغ از همایون شجریان http://asilmusic.mihanblog.com/post/210 <img src="http://dl.dl-kavirmusic.org/sasan/Albume/tir90/hoimayoon/Homayoun-Shajarian---Simorg.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><font size="2"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><ol style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><li><font size="3"><a href="http://www.toopfun.com/wp-content/uploads/2011/07/01-Dibacheh.wma" target="" title="">دیباجه</a></font></li><li><font size="3"><a href="http://www.toopfun.com/wp-content/uploads/2011/07/02-Zadan-Zaal.wma" target="" title="">زادن زال</a></font></li><li><font size="3"><a href="http://www.toopfun.com/wp-content/uploads/2011/07/03-Saam-Va-Zaal.wma" target="" title="">سام و زال</a></font></li><li><font size="3"><a href="http://www.toopfun.com/wp-content/uploads/2011/07/04-Simorgh-Va-Zaal.wma" target="" title="">سیمرغ و زال</a></font></li><li><font size="3"><a href="http://www.toopfun.com/wp-content/uploads/2011/07/05-Bazgasht-Zaal.wma" target="" title="">بازگشت زال</a></font></li><li><font size="3"><a href="http://www.toopfun.com/wp-content/uploads/2011/07/06-Roudabeh-Va-Zaal.wma" target="" title="">رودابه و زال</a></font></li></ol><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">برای دانلود هر آهنگ روی آن </font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">&nbsp; کلیک کنید.</font><br> text/html 2012-09-17T22:44:36+01:00 asilmusic.mihanblog.com s j دانلود آلبوم غوغای عشق بازان استاد شجریان به همراه متن اشعار http://asilmusic.mihanblog.com/post/209 <p style="text-align: right; font-weight: bold;" dir="RTL" class=" "><span lang="FA">متن اشعار:<br></span></p><p style="text-align: center; font-weight: bold;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">آواز : دل شكن</span></p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">غزل : سعدی </span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">من چرا دل به تو دادم که دلم می‌شکنی</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">یا چه کردم که نگه باز به من می‌نکنی</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">تا ندانند حریفان که تو منظور منی</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">دیگران چون بروند از نظر از دل بروند</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">تو همایی و من خسته بیچاره گدای</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">پادشاهی کنم ار سایه به من برفکنی</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">بنده وارت به سلام آیم و خدمت بکنم</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">ور جوابم ندهی می‌رسدت کبر و منی</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">مرد راضیست که در پای تو افتد چون گوی</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">تا بدان ساعد سیمینش به چوگان بزنی</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">مست بی خویشتن از خمر ظلومست و جهول</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">مستی از عشق نکو باشد و بی خویشتنی</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">تو بدین نعت و صفت گر بخرامی در باغ</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">باغبان بیند و گوید که تو سرو چمنی</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">من بر از شاخ امیدت نتوانم خوردن</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">غالب الظن و یقینم که تو بیخم بکنی</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">خوان درویش به شیرینی و چربی بخورند</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">سعدیا چرب زبانی کن و شیرین سخنی</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">تصنیف<span>&nbsp; </span>: عشق حقیقی</span></p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">كلام : سعدی</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">چشم رضا و مرحمت بر همه باز می‌کنی</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">چون که به بخت ما رسد این همه ناز می‌کنی</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">ای که نیازموده‌ای صورت حال بی‌دلان</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">عشق حقیقتست اگر حمل مجاز می‌کنی</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">ای که نصیحتم کنی کز پی او دگر مرو</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">در نظر سبکتکین عیب ایاز می‌کنی</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">پیش نماز بگذرد سرو روان و گویدم</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">قبله اهل دل منم سهو نماز می‌کنی</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">دی به امید گفتمش داعی دولت توام</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">گفت دعا به خود بکن گر به نیاز می‌کنی</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">گفتم اگر لبت گزم می‌خورم و شکر مزم</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">گفت خوری اگر پزم قصه دراز می‌کنی</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">سعدی خویش خوانیم پس به جفا برانیم</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">سفره اگر نمی‌نهی در به چه باز می‌کنی</span></p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">&nbsp;<br></span></p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">آواز : غوغای عشق بازان</span></p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">غزل : سعدی</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">دودم به سر برآمد زین آتش نهانی</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">شیراز در نبسته‌ست از کاروان ولیکن</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">ما را نمی‌گشایند از قید مهربانی</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">اشتر که اختیارش در دست خود نباشد</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">می‌بایدش کشیدن باری به ناتوانی</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">خون هزار وامق خوردی به دلفریبی</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">دست از هزار عذرا بردی به دلستانی</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">صورت نگار چینی بی خویشتن بماند</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">گر صورتت ببیند سر تا به سر معانی</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">ای بر در سرایت غوغای عشقبازان</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">همچون بر آب شیرین آشوب کاروانی</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">تو فارغی و عشقت بازیچه می‌نماید</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">تا خرمنت نسوزد تشویش ما ندانی</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">می‌گفتمت که جانی دیگر دریغم آید</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">گر جوهری به از جان ممکن بود تو آنی</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">سروی چو در سماعی بدری چو در حدیثی</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">صبحی چو در کناری شمعی چو در میانی</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">اول چنین نبودی باری حقیقتی شد</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">دی حظ نفس بودی امروز قوت جانی</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">شهر آن توست و شاهی فرمای هر چه خواهی</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">گر بی عمل ببخشی ور بی‌گنه برانی</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">روی امید سعدی بر خاک آستانست</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">بعد از تو کس ندارد یا غایه الامانی</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA"><span>&nbsp;</span></span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">تصنیف : در فراق</span></p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">كلام : سعدی</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">بسم از هوا گرفتن که پری نماند و بالی</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">به کجا روم ز دستت که نمی‌دهی مجالی</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">نه ره گریز دارم نه طریق آشنایی</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">چه غم اوفتاده‌ای را که تواند احتیالی</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">همه عمر در فراقت بگذشت و سهل باشد</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">اگر احتمال دارد به قیامت اتصالی</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">چه خوشست در فراقی همه عمر صبر کردن</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">به امید آن که روزی به کف اوفتد وصالی</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">به تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">که شبی نخفته باشی به درازنای سالی</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">غم حال دردمندان نه عجب گرت نباشد</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">که چنین نرفته باشد همه عمر بر تو حالی</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">سخنی بگوی با من که چنان اسیر عشقم</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">که به خویشتن ندارم ز وجودت اشتغالی</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">چه نشینی ای قیامت بنمای سرو قامت</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">به خلاف سرو بستان که ندارد اعتدالی</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">که نه امشب آن سماعست که دف خلاص یابد</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">به طپانچه‌ای و بربط برهد به گوشمالی</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">دگر آفتاب رویت منمای آسمان را</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">که قمر ز شرمساری بشکست چون هلالی</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">خط مشک بوی و خالت به مناسبت تو گویی</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">قلم غبار می‌رفت و فروچکید خالی</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">تو هم این مگوی سعدی که نظر گناه باشد</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">گنه‌ست برگرفتن نظر از چنین جمالی <br></span></p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">&nbsp;</span></p> <p style="font-weight: bold;" dir="RTL" class=" "><span lang="FA">آواز : شوریده عشق</span></p> <p style="font-weight: bold;" dir="RTL" class=" "><span lang="FA">غزل : سعدی </span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">تا کی روم از عشق تو شوریده به هر سوی</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">تا کی دوم از شور تو دیوانه به هر کوی</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">صد نعره همی‌آیدم از هر بن مویی</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">خود در دل سنگین تو نگرفت سر موی</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">بر یاد بناگوش تو بر باد دهم جان</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">تا باد مگر پیش تو بر خاک نهد روی</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">سرگشته چو چوگانم و در پای سمندت</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">می‌افتم و می‌گردم چون گوی به پهلوی</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">خود کشته ابروی توام من به حقیقت</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">گر کشتنیم بازبفرمای به ابروی</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">آنان که به گیسو دل عشاق ربودند</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">از دست تو در پای فتادند چو گیسوی</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">تا عشق سرآشوب تو همزانوی ما شد</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">سر برنگرفتم به وفای تو ز زانوی</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">بیرون نشود عشق توام تا ابد از دل</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">کاندر ازلم حرز تو بستند به بازوی</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">عشق از دل سعدی به ملامت نتوان برد</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">گر رنگ توان برد به آب از رخ هندوی</span></p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">تصنیف : ساقیا</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA"><span style="font-weight: bold;">كلام : مولانا </span><br></span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">من از کجا پند از کجا باده بگردان ساقیا</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">آن جام جان افزای را برریز بر جان ساقیا</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">بر دست من نه جام جان ای دستگیر عاشقان</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">دور از لب بیگانگان پیش آر پنهان ساقیا</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">نانی بده نان خواره را آن طامع بیچاره را</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">آن عاشق نانباره را کنجی بخسبان ساقیا</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">ای جان جان جان جان ما نامدیم از بهر نان</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">برجه گدارویی مکن در بزم سلطان ساقیا</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">اول بگیر آن جام مه بر کفه آن پیر نه</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">چون مست گردد پیر ده رو سوی مستان ساقیا</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">رو سخت کن ای مرتجا مست از کجا شرم از کجا</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">ور شرم داری یک قدح بر شرم افشان ساقیا</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">برخیز ای ساقی بیا ای دشمن شرم و حیا</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">تا بخت ما خندان شود پیش آی خندان ساقیا</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">آواز: عشق باقی</span></p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">غزل : سعدی</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">من اندر خود نمی‌یابم که روی از دوست برتابم</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">بدار ای دوست دست از من که طاقت رفت و پایابم</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">تنم فرسود و عقلم رفت و عشقم همچنان باقی</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">و گر جانم دریغ آید نه مشتاقم که کذابم</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">بیا ای لعبت ساقی نگویم چند پیمانه</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">که گر جیحون بپیمایی نخواهی یافت سیرابم</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">مرا روی تو محرابست در شهر مسلمانان</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">و گر جنگ مغل باشد نگردانی ز محرابم</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">مرا از دنیی و عقبی همینم بود و دیگر نه</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">که پیش از رفتن از دنیا دمی با دوست دریابم</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">سر از بیچارگی گفتم نهم شوریده در عالم</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">دگر ره پای می‌بندد وفای عهد اصحابم</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">نگفتی بی‌وفا یارا که دلداری کنی ما را</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">الا ار دست می‌گیری بیا کز سر گذشت آبم</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">زمستانست و بی برگی بیا ای باد نوروزم</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">بیابانست و تاریکی بیا ای قرص مهتابم</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">حیات سعدی آن باشد که بر خاک درت میرد</span></p> <p dir="RTL" class=" "><span lang="FA">دری دیگر نمی‌دانم مکن محروم از این بابم</span></p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">تصنیف : باده عشق</span></p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">كلام : سعدی</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">شکست عهد مودت نگار دلبندم</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">برید مهر و وفا یار سست پیوندم</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">به خاک پای عزیزان که از محبت دوست</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">دل از محبت دنیا و آخرت کندم</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">تطاولی که تو کردی به دوستی با من</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">من آن به دشمن خون خوار خویش نپسندم</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">اگر چه مهر بریدی و عهد بشکستی</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">هنوز بر سر پیمان و عهد و سوگندم</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">بیار ساقی سرمست جام باده عشق</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">بده به رغم مناصح که می‌دهد پندم</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">من آن نیم که پذیرم نصیحت عقلا</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">پدر بگوی که من بی‌حساب فرزندم</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">به خاک پای تو سوگند و جان زنده دلان</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">که من به پای تو در مردن آرزومندم</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">بیا بیا صنما کز سر پریشانی</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">نماند جز سر زلف تو هیچ پابندم</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" class=" " align="center"><span lang="FA">به خنده گفت که سعدی از این سخن بگریز</span><br></p><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-size: 12pt; font-family: " dir="RTL" lang="FA"><font size="2">کجا روم که به زندان عشق دربندم</font><br><br><br></span></font></div> <table style="width: 444px; height: 366px;" align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="2" cols="4"><tbody><tr> <td><img src="http://img.tebyan.net/small/1386/05/4723997165233197181141501681895916179231111.jpg" alt="دانلود آلبوم جدید استاد شجریان"></td> <td>قطعه دیدار</td> <td><a href="http://snd.tebyan.net/1386/05/01-GhateyeDidar.wma">Play</a></td> <td><a href="http://dnl.tebyan.net/1386/05/01-GhateyeDidar.zip">Download</a></td></tr> <tr> <td><img src="http://img.tebyan.net/small/1386/05/4723997165233197181141501681895916179231111.jpg" alt="دانلود آلبوم جدید استاد شجریان"></td> <td>آواز بر قطعه دیدار</td> <td><a href="http://snd.tebyan.net/1386/05/02-AvazBarGhateyeDidar.wma">Play</a></td> <td><a href="http://dnl.tebyan.net/1386/05/02-AvazBarGhateyeDidar.zip">Download</a></td></tr> <tr> <td><img src="http://img.tebyan.net/small/1386/05/4723997165233197181141501681895916179231111.jpg" alt="دانلود آلبوم جدید استاد شجریان"></td> <td>قطعه پنج ضربی</td> <td><a href="http://snd.tebyan.net/1386/05/03-GhateyePanjZarbi.wma">Play</a></td> <td><a href="http://dnl.tebyan.net/1386/05/03-GhateyePanjZarbi.zip">Download</a></td></tr> <tr> <td><img src="http://img.tebyan.net/small/1386/05/4723997165233197181141501681895916179231111.jpg" alt="دانلود آلبوم جدید استاد شجریان"></td> <td>ادامه قطعه پنج ضربی</td> <td><a href="http://snd.tebyan.net/1386/05/04-EdameyeGhateyePanjZarbi.wma">Play</a></td> <td><a href="http://dnl.tebyan.net/1386/05/04-EdameyeGhateyePanjZarbi.zip">Download</a></td></tr> <tr> <td><img src="http://img.tebyan.net/small/1386/05/4723997165233197181141501681895916179231111.jpg" alt="دانلود آلبوم جدید استاد شجریان"></td> <td>آواز دیلمان</td> <td><a href="http://snd.tebyan.net/1386/05/05-AvazeDeylaman.wma">Play</a></td> <td><a href="http://dnl.tebyan.net/1386/05/05-AvazeDeylaman.zip">Download</a></td></tr> <tr> <td><img src="http://img.tebyan.net/small/1386/05/4723997165233197181141501681895916179231111.jpg" alt="دانلود آلبوم جدید استاد شجریان"></td> <td>تصنیف شور " در فراق "</td> <td><a href="http://snd.tebyan.net/1386/05/06-TasnifeShoorDarFaragh.wma">Play</a></td> <td><a href="http://dnl.tebyan.net/1386/05/06-TasnifeShoorDarFaragh.zip">Download</a></td></tr> <tr> <td><img src="http://img.tebyan.net/small/1386/05/4723997165233197181141501681895916179231111.jpg" alt="دانلود آلبوم جدید استاد شجریان"></td> <td>ساز و آواز افشاری</td> <td><a href="http://snd.tebyan.net/1386/05/07-SazoAvazeAfshari.wma">Play</a></td> <td><a href="http://dnl.tebyan.net/1386/05/07-SazoAvazeAfshari.zip">Download</a></td></tr> <tr> <td><img src="http://img.tebyan.net/small/1386/05/4723997165233197181141501681895916179231111.jpg" alt="دانلود آلبوم جدید استاد شجریان"></td> <td>چهار مضراب افشاری " رقص پروانه "</td> <td><a href="http://snd.tebyan.net/1386/05/08-RaghseParvaneh.wma">Play</a></td> <td><a href="http://dnl.tebyan.net/1386/05/08-RaghseParvaneh.zip">Download</a></td></tr> <tr> <td><img src="http://img.tebyan.net/small/1386/05/4723997165233197181141501681895916179231111.jpg" alt="دانلود آلبوم جدید استاد شجریان"></td> <td>ادامه ساز و آواز</td> <td><a href="http://snd.tebyan.net/1386/05/09-EdameyeSazoAvaz.wma">Play</a></td> <td><a href="http://dnl.tebyan.net/1386/05/09-EdameyeSazoAvaz.zip">Download</a></td></tr> <tr> <td><img src="http://img.tebyan.net/small/1386/05/4723997165233197181141501681895916179231111.jpg" alt="دانلود آلبوم جدید استاد شجریان"></td> <td>تصنیف افشاری " ساقیا "</td> <td><a href="http://snd.tebyan.net/1386/05/10-TasnifeAfshariSaghia.wma">Play</a></td> <td><a href="http://dnl.tebyan.net/1386/05/10-TasnifeAfshariSaghia.zip">Download</a></td></tr> <tr> <td><img src="http://img.tebyan.net/small/1386/05/4723997165233197181141501681895916179231111.jpg" alt="دانلود آلبوم جدید استاد شجریان"></td> <td>ساز و آواز قرائی</td> <td><a href="http://snd.tebyan.net/1386/05/11-SazoAvazeGharaee.wma">Play</a></td> <td><a href="http://dnl.tebyan.net/1386/05/11-SazoAvazeGharaee.zip">Download</a></td></tr> <tr> <td><img src="http://img.tebyan.net/small/1386/05/4723997165233197181141501681895916179231111.jpg" alt="دانلود آلبوم جدید استاد شجریان"></td> <td>تصنیف افشاری " باده عشق "</td> <td><a href="http://snd.tebyan.net/1386/05/12-TasnifeAfshariBadeyeEshgh.wma">Play</a></td> <td><a href="http://dnl.tebyan.net/1386/05/12-TasnifeAfshariBadeyeEshgh.zip" target="" title=""><span style="border-collapse: collapse; clear: none; cursor: auto; float: none; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; margin: 0pt; outline: medium none; position: relative; text-decoration: inherit; text-indent: 0pt; text-transform: inherit; vertical-align: baseline; white-space: inherit; word-spacing: inherit; background-image: none; border: 0pt none; display: inline; padding: 0pt; line-height: inherit;" class="sel_1347922059471 admdaInlnWdgtHghlghtdTxt_1347922059470">Download</span></a></td></tr></tbody></table> text/html 2012-09-17T22:27:00+01:00 asilmusic.mihanblog.com s j هدیه فرزندان به پدر: صدای تو را دوست دارم http://asilmusic.mihanblog.com/post/208 <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" class=" "> <font size="2"><span style="font-family: Arial,sans-serif;" dir="rtl" lang="AR-SA">تصنیف "صدای تو را دوست دارم" پیشکشی&nbsp; از طرف همایون ومژگان شجریان با آهنگ سازی استاد درخشانی<br></span></font></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" class=" "><font size="2"><span style="font-family: Arial,sans-serif;" dir="rtl" lang="AR-SA">به استاد محمدرضا شجریان به مناسبت تولد ایشان <br></span></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" class=" "><img style="width: 313px; height: 467px;" src="http://www.mediafire.com/convkey/8545/a7s24bl7btsbu0p5g.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p> <p class=" ">برای دانلود از مدیا فایر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.mediafire.com/?bjoldc0zpzav2p8" target="" title="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اینجا &nbsp; &nbsp;</a> &nbsp;</font> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; کلیک کنید.<br></p> text/html 2012-09-03T18:39:35+01:00 asilmusic.mihanblog.com s j دانلود آلبوم تار و ترمه از استاد شهناز http://asilmusic.mihanblog.com/post/207 <img src="http://www.novinupload.com/uploads/13245446591.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" border="0" hspace="0"><br><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">برای دانلود از مدیا فایر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font><a href="http://www.mediafire.com/?z2a2n4bn9xra8m2" target="" title="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اینجا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</a><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کلیک کنید.</span></font><br> text/html 2012-08-25T12:23:47+01:00 asilmusic.mihanblog.com s j دانلود ویدیو کنسرت یاد ایامی از استاد شجریان http://asilmusic.mihanblog.com/post/206 <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> <img src="http://golchehreh.com/includes/FCKeditor/upload/image/video/yadeayam.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size:14px;"><br></span></font></div><div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> <font size="2"><span style="font-size:14px;">با همکاری:استادان داریوش پیرنیاکان(تار)، اگر اشتباه نکنم جمشید عندلیبی(نی) و همایون شجریان(تنبک)</span></font></div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> <font size="2"><span style="font-size:14px;"><br></span></font></div><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><br></font><div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2">&nbsp;<span style="font-size: 14px;">برای دانلود ویدیو از سایت شاخه گل گلچهره &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></font><a href="http://golchehreh.com/Downloads-op-getit-lid-705.html" target="" title=""><font size="2"><span style="font-size: 14px;"> &nbsp;&nbsp;</span></font><font size="2"><span style="font-size: 14px;">&nbsp;&nbsp;</span></font><font size="2"><span style="font-size: 14px;">&nbsp;&nbsp;</span></font><font size="2"><span style="font-size: 14px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font><font size="2">&nbsp;&nbsp; اینجا&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></font><font size="2"><span style="font-size: 14px;">&nbsp;&nbsp;</span></font></a><font size="2"><span style="font-size:14px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کلیک کنید.</span></font></div> text/html 2012-08-25T12:19:21+01:00 asilmusic.mihanblog.com s j دانلود ویدیو کنسرت توس http://asilmusic.mihanblog.com/post/205 <img src="http://shakhegol.com/includes/FCKeditor/upload/image/video/conserttoos.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">با همکاری:</span></font><span style="font-size: 14px;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">استادان محمدرضا شجریان، محمدرضا لطفی، بیژن کامکار، پشنگ کامکار و...</span></font><br><br><font size="2">برای دانلود ویدیو از سایت شاخه گل گلچهره&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="3">&nbsp;</font></font></span><font size="3"><a href="http://golchehreh.com/Downloads-op-getit-lid-706.html" target="_blank" title="">&nbsp;&nbsp; اینجا&nbsp;&nbsp;</a></font><span style="font-size:14px;"><font size="2"><font size="3">&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کلیک کنید.</font><br></span> text/html 2012-08-12T09:33:45+01:00 asilmusic.mihanblog.com s j دانلود برنامه راز و نیاز تار و نی http://asilmusic.mihanblog.com/post/204 <br> <font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">آواز: جلال تاج اصفهانی</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> همنوازی:استادان جلیل شهناز وحسن کسایی</span></font> <font size="2"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> کلام آواز: استاد سخن سعدی<br><br><br></span></font>به روی دوستان از بوستان آسوده*ایم<br> <br> گر بهار آید وگر باد خزان آسوده*ایم<br> <br> سروبالایی که مقصودست اگر حاصل شود<br> <br> سرو اگر هرگز نباشد در جهان آسوده*ایم<br> <br> گر به صحرا دیگران از بهر عشرت می*روند<br> <br> ما به خلوت با تو ای آرام جان آسوده*ایم<br> <br> هر چه از دنیا و عقبی راحت و آسایشست<br> <br> گر تو با ما خوش درآیی ما از آن آسوده*ایم<br> <br> برق نوروزی گر آتش می*زند در شاخسار<br> <br> ور گل افشان می*کند در بوستان آسوده*ایم<br> <br> باغبان را گو اگر در گلستان آلاله*ایست<br> <br> دیگری را ده که ما با دلستان آسوده*ایم<br> <br> گر سیاست می*کند سلطان و قاضی حاکمند<br> <br> ور ملامت می*کند پیر و جوان آسوده*ایم<br> <br> موج اگر کشتی برآرد تا به اوج آفتاب<br> <br> یا به قعر اندربرد ما بر کران آسوده*ایم<br> <br> رنج*ها بردیم و آسایش نبود اندر وجود<br> <br> ترک آسایش گرفتیم این زمان آسوده*ایم<br> <br> سعدیا سرمایه داران از خلل ترسند و ما<br> <br> گر برآید بانگ دزد از کاروان آسوده*ایم <br><br><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">برای دانلود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></font><a href="http://tar-3tar.ir/forum/showthread.php?2799-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%86%DB%8C" target="" title=""><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></span></font><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اینجا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3">&nbsp;</font></span></font></a><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3">&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; کلیک کنید.</span></font><br><br>برگرفته از: <a href="http://tar-3tar.ir/forum/showthread.php?2799-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%86%DB%8C" target="" title="">انجمن تخصصی تار و سه تار</a> text/html 2012-08-12T07:31:02+01:00 asilmusic.mihanblog.com s j دانلود کنسرت سرو چمان استاد شجریان http://asilmusic.mihanblog.com/post/203 <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> <img style="width: 336px; height: 337px;" src="http://shakhegol.com/includes/FCKeditor/upload/image/album/Sarv%20e%20Chaman%20%28Picture%2001%29.bmp" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><font size="2"><span style="font-size:14px;"><br>کنسرت سرو چمان شجریان، دانشگاه برکلی، تابستان 1369</span></font></div> <div> <span style="font-size: 14px;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">با همکاری: داریوش پیرنیاکان، جمشید عندلیبی، مرتضی اعیان</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">برای دانلود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; <font size="3">&nbsp;&nbsp;</font></span></font></span><font size="3"><a href="http://golchehreh.com/Downloads-op-getit-lid-701.html" target="" title="">&nbsp;&nbsp; اینجا&nbsp;</a></font><span style="font-size: 14px;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کلیک کنید.<br><br>منبع:</span></font></span><a href="http://shakhegol.com/469-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%88-%DA%86%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%84%DB%8C" target="" title="">شاخه گل گلچهره</a></div> text/html 2012-08-11T14:53:58+01:00 asilmusic.mihanblog.com s j دانلود کل کتابهای 10قطعه برای تار استاد حسی علیزاده http://asilmusic.mihanblog.com/post/202 <font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">برای</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دانلود کتاب اول &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<font size="3">&nbsp; &nbsp;</font></span></font><a href="http://tar-3tar.ir/forum/showthread.php?2675-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-10%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%28%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%29" target="" title=""><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"> &nbsp;&nbsp;</font></span></font><font size="3"> اینجا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></a><a href="http://tar-3tar.ir/forum/showthread.php?2675-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-10%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%28%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%29" target="" title=""><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font></a><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; کلیک کنید</span></font>.<br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دانلود کتاب دوم &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <font size="3">&nbsp;&nbsp;</font></span></font><a href="http://tar-3tar.ir/forum/showthread.php?2675-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-10%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%28%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%29" target="" title=""><font size="3">&nbsp; &nbsp;&nbsp; اینجا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3">&nbsp;&nbsp;</font></span></font></a><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; کلیک کنید.<br></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دانلود کتاب سوم &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></span></font><a href="http://tar-3tar.ir/forum/showthread.php?2675-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-10%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%28%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%29" target="" title=""><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3">&nbsp;&nbsp;</font></span></font><font size="3"> اینجا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3">&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;</span></font></a><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; کلیک کنید</span></font>.<br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دانلود کتاب چهارم &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<font size="3"> </font></span></font><a href="http://tar-3tar.ir/forum/showthread.php?2675-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-10%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%28%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%29" target="" title=""><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; اینجا&nbsp;&nbsp; </font></a><a href="http://tar-3tar.ir/forum/showthread.php?2675-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-10%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%28%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%29" target="" title=""><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font></a><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3">&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; کلیک کنید</span></font>.<br><br>منبع: <a href="http://tar-3tar.ir/forum/showthread.php?2675-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-10%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%28%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%29" target="" title="">انجمن تخصصی تار و سه تار</a><br><br> text/html 2012-07-29T19:02:02+01:00 asilmusic.mihanblog.com s j دانلود تصنیف سپیده (ایران ای سرای امید) با صدای استاد شجریان و به همراه نت http://asilmusic.mihanblog.com/post/199 <font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ایران ای سرای امید</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> ایران ای سرای امید</span></font> <font size="2"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> بر بامت سپیده دمید</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> بنگر کزین ره پر خون</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> خورشیدی خجسته رسید</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> اگر چه دلها پر خون است</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> شکوه شادی افزون است</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> سپیده ما گلگون است ِ وای گلگون است</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> که دست دشمن در خون است</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> ای ایران غمت مرساد</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> جاویدان شکوه تو باد</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> راه ما راه حق راه بهروزی است</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> اتحاد اتحاد رمز پیروزی است</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> صلح و آزادی جاودانه در همه جهان خوش باد یادگار خون عاشقان،</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> ای بهار تازه جاودان در این چمن شکفته باد</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> شاعر : سایه</span></font> <font size="2"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> خواننده : استاد محمدرضا شجریان</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> آلبوم : سپیده</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> آهنگ : تصنیف ایران ای سرای امید</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> آهنگساز : استاد محمدرضا لطفی</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> نی : عبدالنقی افشارنیا</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> سنتور : پشنگ کامکار</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> تار : یدالله طلوعی</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> عود : اسمائیل صدقی آسا</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> رباب : بیژن کامکار</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> تار باس : مجید درخشانی</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> کمانچه : هادی منتظری</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> تنبک : ارژنگ کامکار</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> دستگاه : ماهور</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" href="http://www.mediafire.com/?x5my5zztziz" target="_blank"><br> </a><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">برای دانلود تصنیف سپیده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><a href="http://www.mediafire.com/?x5my5zztziz" target="" title="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اینجا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</a></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کلیک کنید. </span></span><br><br><a style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" href="http://www.mediafire.com/?x5my5zztziz" target="_blank"> </a><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> برای دانلود نت تصنیف سپیده برای تار و سه تار</span></font><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://javadsong.persiangig.com/note/00sepideh.pdf" target="" title="">&nbsp;&nbsp; اینجا&nbsp;&nbsp;&nbsp;</a></font><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کلیک کنید. <br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://javadsong.persiangig.com/note/00sepideh.pdf" target="_blank"><br> </a><br><br>منیع:</font><a href="http://tar-3tar.ir/forum/showthread.php?1373-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%86%DB%8C%D9%81-%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%87-%28%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%29-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AA" target="" title=""> انجمن تخصصی تار و سه تار</a> text/html 2012-07-26T11:41:07+01:00 asilmusic.mihanblog.com s j دانلود آلبوم سلانه از استاد علیزاده با سازی به همین نام http://asilmusic.mihanblog.com/post/198 <div style="text-align: center;"><font size="2"><strong></strong></font><font size="2"><strong><br><br></strong></font><img style="width: 388px; height: 241px;" src="http://www.novinupload.com/do.php?img=10137" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><div style="text-align: right;"><div style="text-align: right; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانلود <strong><span style="font-weight: normal;">آلبوم سلانه استاد علیزاده </span><br style="font-weight: normal;"><br style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: normal;">&nbsp;&nbsp; برای&nbsp; دانلود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></span></strong></font><font size="3"><a href="http://www.mediafire.com/file/9zy9ktrfz6emiii/SALLANEH%20www.babak1390.blogfa.com.rar" target="" title="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اینجا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</a></font><font size="2"><strong><span style="font-weight: normal;"><font size="3">&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کلیک کنید.</span><br></strong></font></div> <br>&nbsp;<br></div></div> <br> <font size="2"><strong><br></strong></font><br><br><div style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><a href="http://www.mediafire.com/file/9zy9ktrfz6emiii/SALLANEH%20www.babak1390.blogfa.com.rar" target="" title=""><span style="font-weight: bold;"><br></span><strong></strong></a></font></div> text/html 2012-07-23T16:00:13+01:00 asilmusic.mihanblog.com s j دانلود آلبوم 18 قطعه برای سه تار استاد ذوالفنون http://asilmusic.mihanblog.com/post/197 <font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="direction: rtl;"><span style="FONT-WEIGHT: bold"> <div style="TEXT-ALIGN: center"><br><img alt="" src="http://q20.ir/Upload/8e8ca3bb/4e57c806/jalal.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"><br><br><span style="FONT-WEIGHT: bold">&nbsp;زنده یاد جلال ذوالفنون</span><span style="FONT-WEIGHT: bold"><br></span><font style="FONT-FAMILY: tahoma, new york, times, serif"><span style="direction: rtl;"><span style="FONT-WEIGHT: bold"></span></span></font></div></span></span></span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font> <div style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2"><span style="direction: rtl;"><span style="FONT-WEIGHT: bold"> <div style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</div> <div style="TEXT-ALIGN: center"> <div style="TEXT-ALIGN: right"><font style="FONT-FAMILY: tahoma, new york, times, serif"><span style="FONT-WEIGHT: bold">1</span>&nbsp; من از روز ازل دیوانه بودم ...</font><br><br><font style="FONT-FAMILY: tahoma, new york, times, serif">Size: 3.6 Mb&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Server: </font><img style="WIDTH: 90px; HEIGHT: 18px" alt="PicoFile" src="http://s2.picofile.com/file/7190264301/PicoFile.gif" align="bottom" border="NaN" hspace="NaN"><font style="FONT-FAMILY: tahoma, new york, times, serif">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; ..........&nbsp; </font><a title="" href="http://s3.picofile.com/file/7410222789/01_Man_Az_Rouze_Azal.mp3.html" target="_blank">Download</a> <div style="TEXT-ALIGN: center">----------------------------<br></div><br></div> <div style="text-align: right;"><span style="FONT-WEIGHT: bold">2</span>&nbsp; شمع و پروانه ...<br><br>Size: 3.6 Mb &nbsp; &nbsp;&nbsp; Server: <img style="WIDTH: 90px; HEIGHT: 18px" alt="PicoFile" src="http://s2.picofile.com/file/7190264301/PicoFile.gif" align="bottom" border="NaN" hspace="NaN">&nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; <a title="" href="http://s3.picofile.com/file/7410224187/02_Sham_o_Parvaneh.mp3.html" target="_blank">Download</a></div> <div style="TEXT-ALIGN: right"> <div style="TEXT-ALIGN: center">-----------------------------<br></div><br></div> <div style="text-align: right;"><span style="FONT-WEIGHT: bold">3</span>&nbsp; ز من نگارم ...<br><br>Size: 1.9 Mb&nbsp; &nbsp; &nbsp; Server: <img style="WIDTH: 90px; HEIGHT: 18px" alt="PicoFile" src="http://s2.picofile.com/file/7190264301/PicoFile.gif" align="bottom" border="NaN" hspace="NaN">&nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; <a title="" href="http://s3.picofile.com/file/7410224622/03_Ze_Man_Negaranam.mp3.html" target="_blank">Download</a> </div> <div style="TEXT-ALIGN: right"> <div style="TEXT-ALIGN: center">----------------------------<br></div><br><font style="FONT-FAMILY: tahoma, new york, times, serif"><span style="FONT-WEIGHT: bold">4</span>&nbsp; اگر مستم من از ...</font><br><br><font style="FONT-FAMILY: tahoma, new york, times, serif">Size: 2.4 Mb&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Server: </font><img style="WIDTH: 90px; HEIGHT: 18px" alt="PicoFile" src="http://s2.picofile.com/file/7190264301/PicoFile.gif" align="bottom" border="NaN" hspace="NaN"><font style="FONT-FAMILY: tahoma, new york, times, serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; </font><a title="" href="http://s3.picofile.com/file/7410225264/04_Agar_Mastam.mp3.html" target="_blank">Download</a> <div style="TEXT-ALIGN: center">----------------------------<br></div><br></div> <div style="text-align: right;"><span style="FONT-WEIGHT: bold">5</span>&nbsp; ساقی نامه ...<br><br>Size: 2.8 Mb&nbsp; &nbsp; &nbsp; Server: <img style="WIDTH: 90px; HEIGHT: 18px" alt="PicoFile" src="http://s2.picofile.com/file/7190264301/PicoFile.gif" align="bottom" border="NaN" hspace="NaN"> &nbsp;&nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; <a title="" href="http://s3.picofile.com/file/7410225806/05_Saghi_Nameh.mp3.html" target="_blank">Download</a> </div> <div style="TEXT-ALIGN: right"> <div style="TEXT-ALIGN: center">----------------------------<br></div><br></div> <div style="text-align: right;"><span style="FONT-WEIGHT: bold">6</span>&nbsp; هزار دستان ...<br><br>Size: 3.9 Mb&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Server: <img style="WIDTH: 90px; HEIGHT: 18px" alt="PicoFile" src="http://s2.picofile.com/file/7190264301/PicoFile.gif" align="bottom" border="NaN" hspace="NaN">&nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; <a title="" href="http://s3.picofile.com/file/7410226769/06_Hazer_Dastan.mp3.html" target="_blank">Download</a> </div> <div style="TEXT-ALIGN: right"> <div style="TEXT-ALIGN: center">----------------------------<br></div><br></div> <div style="text-align: right;"><span style="FONT-WEIGHT: bold">7</span>&nbsp; افشاری ...<br><br>Size: 3.5 Mb&nbsp; &nbsp; &nbsp; Server: <img style="WIDTH: 90px; HEIGHT: 18px" alt="PicoFile" src="http://s2.picofile.com/file/7190264301/PicoFile.gif" align="bottom" border="NaN" hspace="NaN">&nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; <a title="" href="http://s3.picofile.com/file/7410227632/07_Afshari.mp3.html" target="_blank">Download</a> </div> <div style="TEXT-ALIGN: right"> <div style="TEXT-ALIGN: center">----------------------------<br></div><br></div> <div style="text-align: right;"><span style="FONT-WEIGHT: bold">8</span>&nbsp; آشفته ...<br><br>Size: 4.0 Mb&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Server: <img style="WIDTH: 90px; HEIGHT: 18px" alt="PicoFile" src="http://s2.picofile.com/file/7190264301/PicoFile.gif" align="bottom" border="NaN" hspace="NaN">&nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; <a title="" href="http://s3.picofile.com/file/7410228488/08_Ashofteh.mp3.html" target="_blank">Download</a> </div> <div style="TEXT-ALIGN: right"> <div style="TEXT-ALIGN: center">----------------------------<br><br> <div style="TEXT-ALIGN: right"> <div style="TEXT-ALIGN: right"><font style="FONT-FAMILY: tahoma, new york, times, serif"><span style="FONT-WEIGHT: bold">9</span>&nbsp; خدا دل ای ...</font><br><br><font style="FONT-FAMILY: tahoma, new york, times, serif">Size: 6.5 Mb&nbsp; &nbsp; &nbsp; Server: </font><img style="WIDTH: 90px; HEIGHT: 18px" alt="PicoFile" src="http://s2.picofile.com/file/7190264301/PicoFile.gif" align="bottom" border="NaN" hspace="NaN"><font style="FONT-FAMILY: tahoma, new york, times, serif"> &nbsp;&nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; </font><a title="" href="http://s3.picofile.com/file/7410229565/09_Khoda_Del_Ey_Khoda_Del.mp3.html" target="_blank">Download</a> <div style="TEXT-ALIGN: center">----------------------------<br></div><br></div> <div style="text-align: right;"><span style="FONT-WEIGHT: bold">10</span>&nbsp; محلی مازندرانی ...<br><br>Size: 2.4 Mb&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Server: <img style="WIDTH: 90px; HEIGHT: 18px" alt="PicoFile" src="http://s2.picofile.com/file/7190264301/PicoFile.gif" align="bottom" border="NaN" hspace="NaN"> &nbsp;&nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; <a title="" href="http://s3.picofile.com/file/7410230214/10_Mahalli_Mazandarani.mp3.html" target="_blank">Download</a></div> <div style="TEXT-ALIGN: right"> <div style="TEXT-ALIGN: center">-----------------------------<br></div><br></div> <div style="text-align: right;"><span style="FONT-WEIGHT: bold">11</span>&nbsp; کاروان دشتی - تنها ماندم ...<br><br>Size: 6.1 Mb&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Server: <img style="WIDTH: 90px; HEIGHT: 18px" alt="PicoFile" src="http://s2.picofile.com/file/7190264301/PicoFile.gif" align="bottom" border="NaN" hspace="NaN">&nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; <a title="" href="http://s3.picofile.com/file/7410231719/11_Karevan_Dashti.mp3.html" target="_blank">Download</a> </div> <div style="TEXT-ALIGN: right"> <div style="TEXT-ALIGN: center">----------------------------<br></div><br><font style="FONT-FAMILY: tahoma, new york, times, serif"><span style="FONT-WEIGHT: bold">12</span>&nbsp; محلی شیرازی ...</font><br><br><font style="FONT-FAMILY: tahoma, new york, times, serif">Size: 1.7 Mb&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Server: </font><img style="WIDTH: 90px; HEIGHT: 18px" alt="PicoFile" src="http://s2.picofile.com/file/7190264301/PicoFile.gif" align="bottom" border="NaN" hspace="NaN"><font style="FONT-FAMILY: tahoma, new york, times, serif"> &nbsp; &nbsp;&nbsp; ..........&nbsp; </font><a title="" href="http://s3.picofile.com/file/7410232040/12_Mahali_Shirazi.mp3.html" target="_blank">Download</a> <div style="TEXT-ALIGN: center">----------------------------<br></div><br></div> <div style="text-align: right;"><span style="FONT-WEIGHT: bold">13</span>&nbsp; ترانه دزفولی ...<br><br>Size: 1.6 Mb&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Server: <img style="WIDTH: 90px; HEIGHT: 18px" alt="PicoFile" src="http://s2.picofile.com/file/7190264301/PicoFile.gif" align="bottom" border="NaN" hspace="NaN"> &nbsp;&nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; <a title="" href="http://s3.picofile.com/file/7410232682/13_Taraneh_Dezfuli.mp3.html" target="_blank">Download</a> </div> <div style="TEXT-ALIGN: right"> <div style="TEXT-ALIGN: center">----------------------------<br></div><br></div> <div style="text-align: right;"><span style="FONT-WEIGHT: bold">14</span>&nbsp; شب مهتاب ...<br><br>Size: 2.8 Mb&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Server: <img style="WIDTH: 90px; HEIGHT: 18px" alt="PicoFile" src="http://s2.picofile.com/file/7190264301/PicoFile.gif" align="bottom" border="NaN" hspace="NaN">&nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; <a title="" href="http://s3.picofile.com/file/7410233117/14_Shabe_Mahtab.mp3.html" target="_blank">Download</a> </div> <div style="TEXT-ALIGN: right"> <div style="TEXT-ALIGN: center">----------------------------<br></div><br></div> <div style="text-align: right;"><span style="FONT-WEIGHT: bold">15</span>&nbsp; بهار دلنشین ...<br><br>Size: 2.3 Mb&nbsp; &nbsp; &nbsp; Server: <img style="WIDTH: 90px; HEIGHT: 18px" alt="PicoFile" src="http://s2.picofile.com/file/7190264301/PicoFile.gif" align="bottom" border="NaN" hspace="NaN"> &nbsp;&nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; <a title="" href="http://s3.picofile.com/file/7410233866/15_Bahare_Delneshin.mp3.html" target="_blank">Download</a> </div> <div style="TEXT-ALIGN: center"> <div style="TEXT-ALIGN: center">----------------------------<br></div> <div style="TEXT-ALIGN: right"><br> <div style="text-align: right;"><span style="FONT-WEIGHT: bold">16</span>&nbsp; دشتی ...<br><br>Size: 2.9 Mb&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Server: <img style="WIDTH: 90px; HEIGHT: 18px" alt="PicoFile" src="http://s2.picofile.com/file/7190264301/PicoFile.gif" align="bottom" border="NaN" hspace="NaN"> &nbsp;&nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; <a title="" href="http://s3.picofile.com/file/7410234187/16_Dashti.mp3.html" target="_blank">Download</a> </div> <div style="TEXT-ALIGN: right"> <div style="TEXT-ALIGN: center">----------------------------<br></div><br></div> <div style="text-align: right;"><span style="FONT-WEIGHT: bold">17</span>&nbsp; بهار دلکش ...<br><br>Size: 2.1 Mb&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Server: <img style="WIDTH: 90px; HEIGHT: 18px" alt="PicoFile" src="http://s2.picofile.com/file/7190264301/PicoFile.gif" align="bottom" border="NaN" hspace="NaN">&nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; <a title="" href="http://s3.picofile.com/file/7410235050/17_Bahare_Delkash.mp3.html" target="_blank">Download</a> </div> <div style="TEXT-ALIGN: right"> <div style="TEXT-ALIGN: center">----------------------------<br></div><br></div> <div style="text-align: right;"><span style="FONT-WEIGHT: bold">18</span>&nbsp; موسم گل ...<br><br>Size: 1.6 Mb&nbsp; &nbsp; &nbsp; Server: <img style="WIDTH: 90px; HEIGHT: 18px" alt="PicoFile" src="http://s2.picofile.com/file/7190264301/PicoFile.gif" align="bottom" border="NaN" hspace="NaN"> &nbsp;&nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; <a title="" href="http://s3.picofile.com/file/7410235264/18_Moseme_Gol.mp3.html" target="_blank">Download</a> </div> <div style="TEXT-ALIGN: center">----------------------------<br></div></div><br> <div style="TEXT-ALIGN: right"><font style="FONT-FAMILY: tahoma, new york, times, serif"><span style="FONT-WEIGHT: bold">ZIP</span>&nbsp; دانلود کل آلبوم در یک فایل فشرده زیپ ...</font><br><br><font style="FONT-FAMILY: tahoma, new york, times, serif">Size: 53.8 Mb&nbsp; Server: </font><img alt="MediaFire" src="http://s2.picofile.com/file/7191140000/images.jpg" align="bottom" border="NaN" hspace="NaN"><font style="FONT-FAMILY: tahoma, new york, times, serif"> &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; </font><a title="" href="http://www.mediafire.com/?z4pm83dx2dcy7a3" target="_blank">Download</a><br><br><font size="2"><span style="direction: rtl;"><span style="FONT-WEIGHT: bold"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">منبع :</span><a href="http://tar-3tar.mihanblog.com/post/184" target="" title=""><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">انجمن تار و سه تار</span></a></span></span></font><br> <div style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></div></div></div></div></div></div></div></span></span></font></div>